test2

Istraživanje pruža “dokaze da zdrave ćelije sisara mogu ‘naseliti’ odraslo tkivo zamenjujući oštećene ili oslabljene ćelije”, napisali su profesori Gana Bilusova i Džejms DeGregori.

I dodaju da istraživanje nudi načelne dokaze da bi se dve materije mogle koristiti u borbi protiv starenja.

–Buduća istraživanja potrebna su kako bi se utvrdilli mehanizmi ćelijskog nadmetanja u drugim tkivima i za identifikovanje materije koje mogu preokrenuti starenje u drugim organima, rekli su.

Nišimura je rekla za AFP da bi to istraživanje moglo dovesti do proizvoda poput krema i tableta koje bi zaustavile propadanje kože i podstakle obnovu.

–Sarađivaćemo s farmaceutskim i kozmetičkim kompanijama za kliničku upotrebu tih materija, rekla je.

Po njoj bi dodatna istraživanja trebalo da pokažu deluje li isti proces u drugim delovima tela koja imaju takozvane ćelije epitela poput kože.

–Radimo na drugim organima s epitelom kao i na otkrivanju je li slično ćelijsko nadmetanje u podlozi dugoročnog održavanja tkiva kao i starenja organa– dodala je.

Više o temama: